<div align="center"><h1>Strona domowa I LO w Olsztynku</h1><br><h3>Strona domowa I LO w Olsztynku</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://eduapple.pl/olsztynek/index.htm">http://eduapple.pl/olsztynek/index.htm</a></div>